Ocean Legal Services được điều hành bởi chuyên viên am tường về luật di trú Mỹ với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi tư vấn hướng dẫn qúi vị mọi vấn đề phức tạp trong luật lệ di trú hiện hành và các vấn đề liên quan đến bảo lãnh bao gồm:

· Bảo lãnh vợ chồng , fiance, cha mẹ, anh chi em
· Visa Du Lịch – Visa Du học . Gia hạn visa
· Bảo trợ tài chánh I- 864, -134.
· Chuyển diện di trú cho những người đến Mỹ du lịch , du học
· Làm thẻ xanh cho diện PIP, refugee
· Renew thẻ xanh 2 năm, 10 năm
· Nhập quốc tịch Mỹ. Công hàm độc thân.
· Re-entry Permit (Khẩn)
· Phiên dịch khai sanh , hôn thú , bằng cấp.
· Giấy ủy quyền nhà cửa tại VN.
· Chụp hình Passport, thẻ xanh
· Power of Altorney Affidavit.
· NOTARY PUBLIC.
· P.O Box Rental. 

Ðặc biệt: chúng tôi tiếp chuyện với qúy vị trước để tìm hiểu xem thân nhân của qúy vị thích hợp với diện bảo lãnh nào, cũng như là khả năng thành công của đơn xin trước khi tiến hành hồ sơ. Đồng thời, chúng tôi luôn thông báo cho qúy vị biết những thay đổi thường xuyên trong luật lệ di trú của Mỹ.

LIÊN LẠC: PHƯƠNG ĐỖ (408) 279-2526 / 279-2528
Tully Rd, Ste A 102, San Jose, CA 95111